S VYSOČINOU DO EVROPY    Kraj Vysočina

Kraj Vysočina - logo

S Vysočinou do Evropy


S Vysočinou do Evropy 2022

Kraj Vysočina vyhlašuje pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Vítězslava Schreka, MBA, třináctý ročník soutěže S Vysočinou do Evropy.

Soutěž proběhne v anglickém jazyce a bude dvoukolová - školní + krajské kolo. Soutěž je určena pro žáky 1. – 4. ročníků středních škol (vč. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) se sídlem v Kraji Vysočina bez ohledu na zřizovatele, kdy v krajském kole bude soutěžit dvoučlenný tým z každé zapojené školy.

PRAVIDLA SOUTĚŽE [PDF]